qLife

Pretraživanje

Newsletter

Knjiga mjeseca

Download Adobe Reader

Partneri

Tema mjeseca: qLife No.38: DIGITALNA REVOLUCIJA

Članak: Industrija 4.0, Henning Kagermann, Wolfgang Wahlster, Johannes Helbig, Ariane Hellinger, Veronika Stumpf, Christian Kobsta

download PDF

Industrija 4.0

Henning Kagermann, Wolfgang Wahlster, Johannes Helbig, Ariane Hellinger, Veronika Stumpf, Christian Kobsta


Njemačka industrija među najkonkurentnijima je u svijetu te drži poziciju globalnog lidera u sektoru proizvodnje strojeva i opreme. U velikoj mjeri navedeno predstavlja rezultat pažljive specijalizacije u istraživanju, razvoju i proizvodnji inovativnih proizvodnih tehnologija te u upravljanju kompleksnim industrijskim procesima. Snažna industrija proizvodnje strojeva i postrojenja, visoka razina informatičkih kompetencija te specifična znanja u području automatizacije i proizvodnje elektroničkih komponenti za upravljanje širim mehaničkim i električnim sustavima, pružaju njemačkom gospodarstvu odličnu startnu poziciju za dostizanje liderske pozicije u sektoru inženjeringa i proizvodnje. Prema tome, njemačko gospodarstvo jedinstveno je pozicionirano za korištenje ogromnih potencijala nove „industrijalizacije“: Industrije 4.0.

Prve tri industrijske revolucije redom su nastale kao rezultat prijelomnih inovacija njihova vremena: mehanizacije, električne energije i informacijskih tehnologija. U današnje vrijeme uvođenje „interneta stvari i usluga“ (engl. Internet of Things and Internet of Services) u proizvodno okruženje potiče nastajanje tzv. „Četvrte industrijske revolucije“ koja će oformiti globalne mreže strojeva, logističkih sustava i proizvodnih pogona u formi Cyber-Physical Systemsa (CPS-a). U proizvodnom okruženju, spomenuti CPS „cyber-fizički sustavi“ obuhvaćat će inteligentna proizvodna postrojenja, inteligentne strojeve, inteligentne logističke sustave i inteligentne proizvode koji će samostalno razmjenjivati informacije, pokretati aktivnosti i neovisno se međusobno kontrolirati čime će se potaknuti fundamentalna unaprjeđenja industrijskih procesa proizvodnje, inženjeringa, upotrebe novih materijala te optimizacije lanaca snabdijevanja i upravljanja životnim ciklusima proizvoda.

Inteligentne tvornice, koje se polako počinju pojavljivati u poslovnom okruženju, koriste se potpuno novim pristupom proizvodnji. Inteligentni proizvodi odlikuju se jedinstvenim i prepoznatljivim svojstvima te ih se u svakom trenutku može locirati, poznaju vlastitu povijest, trenutačni status i alternativne putove za dostizanje ciljanog stanja. Elektronički sustavi koji upravljaju drugim mehaničkim i električnim sustavima (engl. embedded systems) vertikalno se umrežavaju s poslovnim procesima tvornica i poduzeća, a horizontalno s disperziranim mrežama stvaranja vrijednosti kojima se upravlja u realnom vremenu - od trenutka naručivanja pa sve do kupca. Osim toga, riječ je o sustavima koji omogućuju i zahtijevaju inženjering procesa „od početka do kraja“ cijelog lanca vrijednosti (engl. end-to-end engineering).

Sve u svemu, Industrija 4.0 nudi ogromne mogućnosti nezabilježene u ljudskoj povijesti. Primjerice, inteligentne tvornice profitabilno će proizvoditi veoma male serije - pa čak i jednokratne proizvode - kako bi zadovoljile potrebe individualnog potrošača. U industriji 4.0 dinamički poslovni procesi i inženjering omogućit će da se proizvodni procesi mijenjaju u bilo kojem trenutku te u bilo kojoj fazi kako bi se, primjerice, fleksibilno odgovorilo na zastoje u isporuci roba ili druge pogreške dobavljača. Osim toga, sustavi će od početka do kraja proizvodnog procesa biti transparentni čime će se umnogome olakšati optimizacija odlučivanja. Riječju, Industrija 4.0 donosi sa sobom sasvim nove načine stvaranja vrijednosti i poslovne modele. Stoga bi od nadolazećeg koncepta posebnu korist mogle imati start-up tvrtke i mali poduzetnici radi toga što će se u mnogo većoj mjeri otvarati prilike za njihovo sudjelovanje u proizvodnji velikih kompanija.

Pored toga, Industrija 4.0 uhvatit će se u koštac i ponuditi rješenja za ključne izazove današnjeg svijeta kao što su, primjerice, učinkovito korištenje resursa i energije, urbanizacija velikih gradova i demografske promjene. Uvođenje naprednih tehnologija omogućit će kontinuirano povećanje produktivnosti resursa i njihovo učinkovito korištenje u cijelom lancu vrijednosti. Zahvaljujući tome, organizacija rada mnogo bolje će se prilagoditi demografskim promjenama i društvenim čimbenicima.

Inteligentna rješenja za pomoćne poslove oslobodit će djelatnike rutinskih zadataka pa će se oni u mnogo većoj mjeri posvećivati kreativnim poslovima i aktivnostima više dodane vrijednosti. Očekivani problemi pomanjkanja kvalificiranih zaposlenika mogli bi se riješiti tako da stariji radnici produže radni vijek te duže ostanu produktivni. Fleksibilna organizacija rada omogućit će radnicima uspješno usklađivanje poslovnog i privatnog života te daljnje stručno usavršavanje uz veće osobno zadovoljstvo i osobnu ispunjenost. 

U okolnostima globalnog jačanja konkurentnosti sektora industrijske proizvodnje te sektora proizvodnje strojeva i opreme za proizvodnju, Njemačka nije jedina zemlja koja je prepoznala nove trendove i počela primjenjivati Internet of Things and Internet of Services u industriji. Uz konkurente iz Azije, značajnu prijetnju njemačkom gospodarstvu predstavljaju i Sjedinjene Američke Države koje također uvode razne mjere promocije „napredne industrijske proizvodnje“.

© 2006 Novem izdavaštvo d.o.o. info@quantum21.net | Krepelnik Graftwerk | XHTML | CSS | CMS | web dizajn |

Uvodnik

Članci

Misao tjedna