qLife

Pretraživanje

Newsletter

Knjiga mjeseca

Download Adobe Reader

Partneri

qLife

Samoorganizacija i adaptivno liderstvo

No 49, Jesen 2021 Koncepcija samoorganizacije nastala je u procesu zamjene mehanicističkog svjetonazora organskim koji organizacije poistovjećuje sa živim sustavima, a ne sa strojevima. Koncepcija je sve samo ne „nova“; utemeljena je na prirodnom biološkom fenomenu samoorganiziranja kojeg do nedavno nismo primjećivali jer nas nije interesirao, iako je oduvijek postojao – još od samog začetka života. 

Prikaži sadržajSadržaj

Prikaži uvodnikUvodnik

© 2006 Novem izdavaštvo d.o.o. info@quantum21.net | Krepelnik Graftwerk | XHTML | CSS | CMS | web dizajn |

Free download