qLife

Pretraživanje

Newsletter

Knjiga mjeseca

Download Adobe Reader

Partneri

Copyright

Copyright

Copyright štiti interese onih koji stvaraju i investiraju u kreativnost.

Autor originalnog rada je primarni posjednik intelektualnog vlasništva. Copyright podrazumijeva ekskluzivno pravo kontrole nad radom koje je autorovo intelektualno vlasništvo. Posjednik copyright-a ima pravo kopirati, adaptirati i distribuirati rad te putem transfera ili licence copyright-a autorizirati druge da čine isto. Bez dozvole vlasnika copyright-a, rad se ne može kopirati, mijenjati adaptirati niti distribuirati.

Autorska prava za portal "Quantum21":
Novem izdavaštvo d.o.o., Rožmanići 18, 51221 Kostrena
Sva prava pridržana.

Materijale sa portala «Quantum21» nije dozvoljeno upotrebljavati, reproducirati ili objavljivati u bilo kojem obliku i na bilo koji nacin bez prethodne pismene dozvole Novem d.o.o. osim u slucajevima:
- privatnog razmatranja/proučavanja;
- kritike ili prikaza.
- nekomercijalne ili komercijalne edukacije i poducavanja (predavaci, konzultanti, treneri). Materijali korišteni za nekomercijalnu ili komercijalnu edukaciju ispisuju se iz PDF-a i moraju sadržavati: logotip q21, nositelja autorskih prava, logotipe partnera portala.

Korištenje, reproduciranje ili objavljivanje sadržaja portala "Quantum21" u bilo kojem obliku bez prethodne pismene dozvole Novem d.o.o. predstavlja povredu Zakona.

Uvjeti korištenja

Svrha je ovog Internet portala promocija komunikacije, koordinacije, suradnje, dijeljenja informacija i stvaranja znanja među članovima i prijateljima q21. U duhu zajedničke izgradnje vrijednog i važnog učećeg okružja, korisnici se slažu sa sljedećim pravilima pri korištenju ove stranice.

Oni će se:
- korektno i s poštovanjem odnositi prema drugim korisnicima;
- ponašati u skladu sa svrhom i principima q21, i biti svjesni da prilozi objavljeni na stranici moraju biti vezani uz tematiku portala;
- objavljivati komentare i/ili rezultate rada manjih grupa čiji su aktivni članovi i učiniti ih dostupnima široj zajednici.

Povreda navedenih pravila, kao i dolje navedenih načela privatnosti može rezultirati zabranom pristupa portalu.

Načela privatnosti

Korisnici imaju mogućnost izabrati stupanj "vidljivosti" prilikom izbora postavki kod postavljanja svog profila. q21 osoblje može povremeno i u administrativne svrhe osvježavati korisničke profile, ali ne na način da utječe na odabranu opciju vidljivosti. q21 će koristiti osobne informacije isključivo u administrativne svrhe. Vaše informacije neće se prodavati niti koristiti na bilo koji drugi način. Korisnici q21 dio su javnosti koji su svoj upis potvrdili valjanom e-mail adresom. One e-mail adrese koje su vidljive, koristit će se isključivo u privatne svrhe i neće se moći prodavati i koristiti na bilo koji način za mas-mailove, neciljane promotivne kampanje, SPAM i slično.

Jamstva

Informacije koje su objavljene na ovim Internet stranicama smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihovog unošenja te se mogu koristiti za donošenje osobnih, financijskih ili poslovnih odluka. Međutim, korisnici portala su suglasni da neće smatrati odgovornim tvrtku Novem d.o.o. za neostvarenje svojih očekivanja u vezi s time. Novem d.o.o. neće odgovarati za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe bilo koje od informacija dostupnih na ovim Internet stranicama. U tom smislu predlažemo konzultacije s odgovarajućim stručnjakom, koji će biti u mogućnosti dati savjet posebno prilagođen vašoj konkretnoj situaciji.

Sigurnost

Ova stranica ne može se koristiti za nezakonite aktinosti, ili u svrhu ugrožavanja privatnosti i sigurnosti ostalih članova.

© 2006 Novem izdavaštvo d.o.o. info@quantum21.net | Krepelnik Graftwerk | XHTML | CSS | CMS | web dizajn |