qLife

Pretraživanje

Newsletter

Knjiga mjeseca

Download Adobe Reader

Partneri

qLife

qLife je kvartalni stručni časopis za liderstvo i organizacijski razvoj koji se ostvaruje u suradnji portala Quantum21.net i partnera. Jedinstveni je izvor znanja liderima i menadžerima na svim organizacijskim razinama, u sva tri sektora: poslovnom, javnom i neprofitnom.

U časopisu se objavljuju mudre poruke i promišljanja vodećih svjetskih stručnjaka koje pomažu izgradnju zdravog društva i konkurentnog gospodarstva.

Desetljeće za razvoj organizacija

No. 45, Jesen 2020. Pandemija je klasični primjer tzv. „teškog izazova“ (engl. tough problems), sustavskog problema čije „rješenje“ obično izaziva brojne nenamjeravane posljedice, situacije koja potiče paradigmatske sukobe, događaja koji na psihološkoj razini kod mnogih ljudi pobuđuje poricanje (engl. denial), izazova koji zahtijeva „lose-lose“ odlučivanje te fenomena koji temeljito uzdrmava brojne prevladavajuće mentalne modele kao što su, primjerice, uvjerenje „ako si stručnjak moraš znati“ i „uvijek možemo imati kontrolu“. 

Klasici VII

No. 44, Zima 2020. Vremenom je analiza postala sinonim za promišljanje što je u svijetu liderstva i menadženta prouzročilo velike probleme: stručnjaci na tom području počeli su je koristiti kao osnovni - da ne kažem jedini - alat za spoznavanje i razumijevanje kompleksnih, apstraktnih i amorfnih fenomena. Nesvjesni činjenice da misaonim rastavljanjem nerijetko gube iz vida ključna obilježja cjeline, lideri i menadžeri posvećuju se zagovaranju individualnih parcijalnih perspektiva ispuštajući istovremeno iz vida ono što je doista bitno.    

Razvoj lidera

No. 43, Jesen 2019. Razvoj lidera i menadžera postao je veliki biznis: prema najnovijem izvještaju časopisa Training Industry investicije u razvoj lidera i menadžera u 2018. godini na globalnoj razini dosegle su iznos od čak 366 milijardi američkih dolara. Pa ipak, unatoč proliferaciji edukacijskih programa, moramo biti iskreni i otvoreno kazati kako su konkretni rezultati poražavajuće loši. Brojni izvještaji ukazuju na to da velika ulaganja (pre)često ne vode do očekivanih rezultata. Zbog toga bi se svi akteri trebali ozbiljno zapitati: zašto je tome tako? Zašto, unatoč svemu, ne uspijevamo stvarati istinske lidere? Iako su razlozi kompleksni, vremenom postaje sve jasnije što se s razvojem lidera i menadžera doista dogodilo te što se još i danas događa.  

Pozitivne devijacije

No. 42, Ljeto 2019. Jedno od ključnih obilježja tradicionalnog hijerarhijskog mentaliteta kultura je vrlo uskog dijapazona moći kada nekolicina formalnih lidera zadržava za sebe svu moć promišljanja i odlučivanja čime se nesvjesno uništavaju intelektualni, duhovni i emocionalni kapaciteti sustava neophodni za adaptivno prilagođavanje. Čineći tako, u neizvjesnoj borbi s konkurencijom lideri se zapravo oslanjaju na individualne kapacitete uske grupe ljudi umjesto na kolektivne kapacitete cjeline sustava. Tako dolazimo do nevjerojatnog paradoksa: unatoč tome što organizacije troše ogromna sredstva na „razvoj ljudskih potencijala“ zbog tradicionalnog mindseta iste organizacije vlastite ljude nerijetko ništa ne pitaju.
© 2006 Novem izdavaštvo d.o.o. info@quantum21.net | Krepelnik Graftwerk | XHTML | CSS | CMS | web dizajn |

Free download