qLife

Pretraživanje

Newsletter

Knjiga mjeseca

Download Adobe Reader

Partneri

qLife

qLife je kvartalni stručni časopis za liderstvo i organizacijski razvoj koji se ostvaruje u suradnji portala Quantum21.net i partnera. Jedinstveni je izvor znanja liderima i menadžerima na svim organizacijskim razinama, u sva tri sektora: poslovnom, javnom i neprofitnom.

U časopisu se objavljuju mudre poruke i promišljanja vodećih svjetskih stručnjaka koje pomažu izgradnju zdravog društva i konkurentnog gospodarstva.

Duhovnost u poslovanju

No 19, Jesen 2013. Duhovnost, sa svojim apstraktnim kategorijama poput svjesnosti, vizije, istine, hrabrosti, dharme, ljubavi ili mira izvan je kontrole i domašaja osjetila i racionalnog uma što tradicionalne lidere veoma plaši. Zbog toga i dalje ustraju na apsurdnom i uzaludnom pokušaju da ključne kategorije liderstva i menadžmenta dokuče umom i akademskim znanjem. A to je kao da slijepac razmišlja o svjetlosti - o čemu on uopće može razmišljati? On može biti veliki genij, veliki logičar, veliki akademik; sve to neće mu previše pomoći kada je u pitanju svjetlost. I kao što slijepcu ne treba genijalnost već primjereni organ percepcije - oči -  liderima manje treba oštar um, a više svjesnost.

Organizacijski razvoj

No 18, Ljeto 2013. Koncepcija organizacijskog razvoja ili OD-a (engl. Organization Development) pojavila se nakon II. svjetskog rata kao odgovor na dehumanizirajuću praksu tzv. znanstvenog menadžmenta. OD je zaslužan za mnoge pristupe koji čine skelet moderne znanosti i umjetnosti liderstva i menadžmenta, poput uključivanja, participacije, osnaživanja djelatnika, sustavnog razmišljanja, akcijskog istraživanja i učenja, tzv. sustava temeljnih znanja i drugih, a njegov se najveći doprinos ogleda u tome što je organizacije usporedio sa živim bićima, ukazavši na njihov izvanjski i unutarnji razvoj. OD je naime prvi u svijet organizacija prenio ključnu maksimu novog svjetonazora: as within, so without!

Umjetnost i liderstvo

No 17., Proljeće 2013.

Sveobuhvatna svjetska gospodarska, moralna i duhovna kriza pomogla nam je konačno shvatiti kako nas je "znanost menadžmenta" ostavila na cjedilu, bez odgovora na ključne probleme. U nestrukturiranom i kompleksnom okruženju koje ne ostavlja vremena za pomno planiranje i analizu, shvatili smo da nam racionalnost, sama po sebi, malo kad koristi. Stoga su se ljudi, u potrazi za nadogradnjom i novim rješenjima, okrenuli umjetnosti. Da je tome tako pokazuju nam recentna kretanja na globalnoj gospodarskoj sceni koja, svjesna činjenice kako se jedino improvizacijom, intuicijom, inovacijama i strastvenom kreativnošću ostvaruje tržišni uspjeh, sve snažnije koketira s umjetnošću i umjetnicima.

Društvo znanja

No. 16, Zima 2012. Društvo znanja predstavlja novu vrstu društva u nastajanju koju neki stručnjaci nazivaju postkapitalizmom. U tom novom društvu osnovni ekonomski resursi - ili ekonomskim rječnikom rečeno "osnovna sredstva proizvodnje" - prestaju biti kapital i prirodni resursi (u ekonomskoj terminologiji "zemlja" i "rad"). Osnovni ekonomski resurs postaje znanje. Produktivna alokacija "kapitala" i "rada" – ključna poluga bilo klasične, marksističke, kejnezijanske ili neoklasične ekonomske teorije – prestaje biti osnovnom aktivnošću stvaranja novih vrijednosti zato što se nove vrijednosti sada stvaraju isključivo povećanjem produktivnosti inovacijama, odnosno primjenom znanja u radu.
© 2006 Novem izdavaštvo d.o.o. info@quantum21.net | Krepelnik Graftwerk | XHTML | CSS | CMS | web dizajn |

Free download