qLife

Pretraživanje

Newsletter

Knjiga mjeseca

Download Adobe Reader

Partneri

qLife

qLife je kvartalni stručni časopis za liderstvo i organizacijski razvoj koji se ostvaruje u suradnji portala Quantum21.net i partnera. Jedinstveni je izvor znanja liderima i menadžerima na svim organizacijskim razinama, u sva tri sektora: poslovnom, javnom i neprofitnom.

U časopisu se objavljuju mudre poruke i promišljanja vodećih svjetskih stručnjaka koje pomažu izgradnju zdravog društva i konkurentnog gospodarstva.

Umjetnost i liderstvo

No 17., Proljeće 2013.

Sveobuhvatna svjetska gospodarska, moralna i duhovna kriza pomogla nam je konačno shvatiti kako nas je "znanost menadžmenta" ostavila na cjedilu, bez odgovora na ključne probleme. U nestrukturiranom i kompleksnom okruženju koje ne ostavlja vremena za pomno planiranje i analizu, shvatili smo da nam racionalnost, sama po sebi, malo kad koristi. Stoga su se ljudi, u potrazi za nadogradnjom i novim rješenjima, okrenuli umjetnosti. Da je tome tako pokazuju nam recentna kretanja na globalnoj gospodarskoj sceni koja, svjesna činjenice kako se jedino improvizacijom, intuicijom, inovacijama i strastvenom kreativnošću ostvaruje tržišni uspjeh, sve snažnije koketira s umjetnošću i umjetnicima.

Društvo znanja

No. 16, Zima 2012. Društvo znanja predstavlja novu vrstu društva u nastajanju koju neki stručnjaci nazivaju postkapitalizmom. U tom novom društvu osnovni ekonomski resursi - ili ekonomskim rječnikom rečeno "osnovna sredstva proizvodnje" - prestaju biti kapital i prirodni resursi (u ekonomskoj terminologiji "zemlja" i "rad"). Osnovni ekonomski resurs postaje znanje. Produktivna alokacija "kapitala" i "rada" – ključna poluga bilo klasične, marksističke, kejnezijanske ili neoklasične ekonomske teorije – prestaje biti osnovnom aktivnošću stvaranja novih vrijednosti zato što se nove vrijednosti sada stvaraju isključivo povećanjem produktivnosti inovacijama, odnosno primjenom znanja u radu.

Kompleksnost u menadžmentu

No. 15, Jesen 2012. Teorija kompleksnosti nam poručuje da se ponašanje kompleksnih prilagodljivih sustava - poput nacionalnog gospodarstva ili tvrtke - uslijed mnogobrojnih interakcija različitih agensa jednostavno ne može predvidjeti. Tvrdi da odnosi između uzroka i posljedice uopće nisu tako jasni kako ih mi vidimo zbog toga što u maglovitom oceanu kvantnog svijeta uzroci i posljedice, kao neke čvrste i objektivne točke za koje se možemo "uhvatiti", uopće ne postoje.  Navedene spoznaje dovele su lidere, menadžere i ekonomiste u poprilično nezgodnu situaciju budući da njihova kompetentnost ovisi o mjeri u kojoj uspješno uspostavljaju kontrolu.

Strateško promišljanje

No. 14, Ljeto 2012. U kontinuirano promjenljivom okruženju vrijednost tradicionalnog procesa strateškog planiranja sve se više propituje. Mintzberg je naime oduvijek bio u pravu. Istinski uspješne strategije ne mogu se "planirati" jer nepredvidivo "izviru" negdje iz sustava. Radi toga se pristup strateškog promišljanja vraća pojedincu, njegovim snovima, težnjama, strastima, osjećajima i spoznajama jasno upozoravajući kako u kontekstu strategije moramo napustiti opsjednutost analizom i shvatiti da su brojčani nalazi tek puke aproksimacije. Krajnje je vrijeme da odbacimo ideju kako je strategija rezervirana za "one na vrhu" i u proces intenzivnog dijaloga i konfrontacije o strateškim pitanjima uključimo što je moguće više ljudi. Jer, samo ćemo tako na vrijeme osvijestiti od kuda i kroz koga one "izviru".  
© 2006 Novem izdavaštvo d.o.o. info@quantum21.net | Krepelnik Graftwerk | XHTML | CSS | CMS | web dizajn |

Free download