qLife

Pretraživanje

Newsletter

Knjiga mjeseca

Download Adobe Reader

Partneri

qLife

qLife je kvartalni stručni časopis za liderstvo i organizacijski razvoj koji se ostvaruje u suradnji portala Quantum21.net i partnera. Jedinstveni je izvor znanja liderima i menadžerima na svim organizacijskim razinama, u sva tri sektora: poslovnom, javnom i neprofitnom.

U časopisu se objavljuju mudre poruke i promišljanja vodećih svjetskih stručnjaka koje pomažu izgradnju zdravog društva i konkurentnog gospodarstva.

Vizija i misija

No. 13, Proljeće 2012. Istraživanja uglednih znanstvenih institucija, među kojima se posebno ističe zajednički projekt McKinseya, Harvard Business Schoola i MIT-a pod nazivom Dialogue on Leadership, ukazuju da "...vrhunski rezultati nastaju prvo u nutrini, u vidu jasnih slika budućnosti (vizija), popraćenih dubokim porivom da se vizija realizira (misija). Sukladno tome, 'tvrde' varijable (strategija, struktura, tehnologija i slično) svojevrsna su rezultanta 'mekanih' varijabli poput vizije, misije i vrijednosti koje se slijedom toga trebaju prepoznati kao izvori stvaranja novih vrijednosti." Iz navedenog proizlazi da se lideri moraju posvetiti sagledavanju, razumijevanju i kultiviranju drugačijih čimbenika nego do sada. Drugog puta jednostavno nema.

Afirmativno propitivanje

No. 12, Zima 2011. Afirmativno propitivanje (eng. appreciative inquiry) temelji se na pretpostavci kako svaki sustav u sebi nosi stanovite pozitivne aspekte koji su hranili njegovu životnost u razdobljima posebne efikasnosti i uspješnosti, te ih potom postavlja u središte svakodnevnih interesa. Specifičan je po tome što angažira "sustav u cjelini" na tzv. AP samitu kada se na trodnevnoj radionici okupe stotine, a ponekad i tisuće sudionika, reprezentativnih predstavnika svih hijerarhijskih razina i dijelova sustava kojima se pridružuju predstavnici zainteresiranih interesnih grupa (dionici) u nastojanju priključivanja na "pozitivnu jezgru", dosezanja skrivene kolektivne mudrosti, zamišljanja budućnosti onakvom "kakva bi mogla biti" i osmišljavanja inovacija kojima će istu i ostvariti.

Inovacije

No. 11, Jesen 2011. Pojam inovacija često se koristi u poslovnom svijetu, u smislu osnovnog preduvjeta za izlazak gospodarstva ili organizacije iz krize. Iako se općenito smatra kako je svima jasan, znanost i praksa nisu se posve usuglasili o njegovom značenju. Spominjanje inovacija često podrazumijeva tehnološke inovacije. No, postoje i druge, tzv. društvene inovacije, koje su još značajnije budući da obično prethode tehnološkim, a odnose se na novine u načinu razmišljanja, dizajnu, odnosima s dionicima, vođenju, poslovnim modelima i slično. Stoga najbolja generička definicija inovacija polazi od ideje stvaralaštva te na fenomen gleda kao na svrhovite, smislene promjene.

Promjene

No. 10, Ljeto 2011. Ako pažljivo osluhnemo pulsiranje kolektivne svijesti u aktualnom trenutku vremena, pojam "promjene" prvi će se pojaviti u mislima. Čini se kako u posljednje vrijeme ljudi govore samo o promjenama: vlada, gospodarstvenici, poduzetnici, mediji, obični ljudi. Pa ipak, usprkos čestih govora i izjava tome u prilog - u stvarnoj praksi gotovo da se ništa ne događa. Poznata uzrečica plus ça change, plus c'est la même chose ("što su veće promjene, više toga ostaje isto") odlično oslikava pravo stanje na terenu. Sve što činimo je "više istog". Naša konkretna praksa - iako vođena snažnom željom da učinimo nešto drukčije - u stvarnosti se nimalo ne mijenja.
© 2006 Novem izdavaštvo d.o.o. info@quantum21.net | Krepelnik Graftwerk | XHTML | CSS | CMS | web dizajn |

Free download