qLife

Pretraživanje

Newsletter

Knjiga mjeseca

Download Adobe Reader

Partneri

Tema mjeseca: Promjena svjetonazora

Članak: Zadatak biznisa je spasiti svijet - 2.dio, Elizabeth Debold

download PDFNa taj način svaki čovjek se trajno i svjesno, iz trena u tren, postavlja u situaciju da bira što radi i da bude odgovoran za to što radi. Rennie navodi kako uspješnost njihovog rada leži u tome što koriste holistički pristup i što ljudima pristupaju kao cjelovitim energetskim bićima koja se sastoje od tri komponente: fiziološke, mentalne i emocionalne. U procesu rada s ovim komponentama počinje se događati nešto mnogo dublje i značajnije - počinje se pomicati energetska odnosno kvantna razina postojanja.

Ovakav energetski pomak na razini pojedinca utječe zatim na transformaciju polja ljudske svijesti unutar cijele organizacije. Rennie raspolaže s uvjerljivim podacima koji pokazuju da se s porastom svijesti kritične mase unutar jednog dijela organizacije počinje stvarati polje koje zatim samo po sebi utječe na cjelokupnu organizaciju. Novostvorena svijest se širi poput požara. U trenutku kada je kultura posvećenosti i brige za druge ljude stvorena, tada se lideri korporacije mogu početi zanimati za širenje te više svijesti unutar širih mreža, dio kojih je i korporacija koju vode. Interorganizacijska transformacija tada postaje moguća.


Stvaranje i podržavanje mreža

U ovom kaotičnom, međuovisnom i nedokučivo kompleksnom svijetu u kojem živimo, Einsteinova maksima da se "značajni problemi ne mogu riješiti na istoj razini svijesti koja ih je stvorila", često nam je svima na umu. Rješenja za probleme današnjice ne možemo tražiti u poznatom. Tom Rautenberg primjećuje da organizacijska transformacija "trenutno simultano prolazi kroz dvije revolucije: prva je paradigma živih sustava, a druga proizlazi iz razumijevanja da transformacija pojedinačne i kolektivne svijesti predstavlja kritičnu polugu za organizacijsku evoluciju".

U stvarnosti, obje revolucije su međusobno duboko povezane. Želimo li da organski svjetonazor donese plodove, a ne da samo zamijeni mehanicističku metaforu sa biološkom, tada je prijeko potrebno da lideri djeluju s pozicije više razine svijesti. Uništavanje krutih struktura "stroja" tek je prvi korak u procesu preobrazbe. Ono što se traži jeste novo liderstvo, primjereno fantastičnoj moći koju je poslovni svijet stekao. Stare hijerarhije moraju se zamijeniti novima: živi sustavi trebaju savjesnost koja ih motivira u služenju višoj svrsi. Upravo je to prava uloga autentičnih lidera u ovom kritičnom trenutku.

Komentar

Komentar

Velimir Srića

Živimo u doba kad je moguće činiti gotovo sve, ali je pitanje što ima smisla učiniti. Danas se zato sve više menadžera svakodnevno pita zašto troše toliko vremena na posao, što time dobivaju, koje vrijednosti ostvaruju, koje ciljeve postižu, kako to utječe na njihovu osobnost, obitelj, privatni život. Vraćamo se starim i nikad do kraja odgovorenim pitanjima poput

pročitaj...

© 2006 Novem izdavaštvo d.o.o. info@quantum21.net | Krepelnik Graftwerk | XHTML | CSS | CMS | web dizajn |

Uvodnik

Članci

Misao tjedna