qLife

Pretraživanje

Newsletter

Knjiga mjeseca

Download Adobe Reader

Partneri

Tema mjeseca: qLife No.37: NOVA ZNANOST LIDERSTVA

Članak: Liderstvo i nove znanosti, Margaret Wheatley

download PDF


Porijeklo reda i poretka

U živom svijetu red i poredak nikada se ne nameću u smjeru „od vrha prema dolje“ ili „izvana prema unutra“. Red u sustavu isključivo je rezultat usklađenog funkcioniranja elemenata koji se međusobno otkrivaju šireći vlastite kapacitete. Stoga bismo morali više naučiti o tim izvorima reda jer iz nekog čudnog razloga i dalje propuštamo zamjećivati usađenu sposobnost samoorganizacije živućeg svijeta. Potom, kada se svjesno počnemo baviti njome, naša se pozornost prirodno premješta s dijelova, „zahrđalih“ komponenti kojima smo se ranije bavili u organizacijskom svijetu, na dublje procese u pozadini učinkovitosti svake tvrtke.

Britanski fizičar David Bohm o tome kaže: „U svemu tome presudan je čin dubokog razumijevanja kada cjelinu zapravo sagledavamo kao proces koji, ako se pažljivo provede, obično vodi prema harmoničnim i uređenim aktivnostima pa analiziranje dijelova cjeline apsolutno nema smisla“.


Proces odnosnog holizma

U kvantnoj fizici, homologni procesi (procesi koji su jedan drugom slični prema vanjskim osobinama, op.ur.) opisuju se kao odnosni holizam. Riječ je o stvaranju sustava kroz međuodnos subatomskih čestica kada čestice ne ostaju čestice jer bivaju privučene jedne drugima u procesu unutarnjeg povezivanja. Tijekom sraza, putanje elektrona počinju se toliko ispreplitati da se pojedinačne osobine ubrzo više uopće ne razlučuju. Autorica Danah Zohar o tome piše: “Cjelina će zadržati određenu masu, naboj, spin i slično, ali će pritom biti posve nejasno koji elektron čemu doprinosi u svemu tome. Stoga više nema previše smisla govoriti o pojedinačnim svojstvima elektrona jer se ona kontinuirano mijenjaju kako bi se ispunili zahtjevi cjeline.“

Stoga nije teško da elektrone poistovjetimo s ljudima u organizaciji: krećemo se, spajamo s drugima, stvaramo nove cjeline te se u svemu tome kontinuirano mijenjamo. To smo više ili manje svi iskusili u situacijama kada je naš tim „zbio redove“, kada smo se kao članovi vrlo blisko povezali pa je cjelina odjednom dobila na učinkovitosti koja je mnogo veća od sume pojedinačnih doprinosa.

© 2006 Novem izdavaštvo d.o.o. info@quantum21.net | Krepelnik Graftwerk | XHTML | CSS | CMS | web dizajn |

Uvodnik

Članci

Misao tjedna