qLife

Pretraživanje

Newsletter

Knjiga mjeseca

Download Adobe Reader

Partneri

Tema mjeseca: qLife No. 34: OSNOVE LIDERSTVA

Članak: Odin, Enron i čimpanze: razlike između istinskog i lažnog liderstva, Dean Williams

download PDFIstinsko liderstvo potiče adaptaciju

Prakticiranjem istinskog liderstva stvaraju se povoljni uvjeti za uspjeh ljudi i organizacija u specifičnim izazovima. Međutim, pritom treba paziti da se uspjeh preusko ne definira. Uspjeh na koji se misli u ovom kontekstu ne odnosi se samo na ostvarenje cilja, mada je postizanje ciljeva izuzetno važno. U suštini, radi se o tome da sve ono što nastaje bude inkluzivno, a ne ekskluzivno; da bude moralno, a ne nemoralno; konstruktivno, a ne destruktivno; utemeljeno na realnom, a ne na iluzijama.

O istinskom liderstvu treba razmišljati kao o normativnoj aktivnosti (engl. normative activity, uspostava standarda ili norme, posebice u kontekstu ponašanja, op.ur.) koja stvara i dodaje vrijednost grupi (za razliku od plitkih i površnih koristi koje nisu dugoročno održive) gdje se termin grupa koristi u smislu bilo kojeg oblika društvene organizacije ili sustava kao što su, primjerice, kompanije, škole, lokalne zajednice, države ili nacije. Pod pojmom vrijednosti misli se na znanje, odnose, sposobnosti, kapacitete, proizvode ili ishode koji generiraju održivu dobrobit, istinsko zadovoljstvo i višu razinu uspješnosti grupe. Stoga se istinsko liderstvo mora baviti moralnim i etičkim dimenzijama ljudskih aktivnosti. Izostave li se važni elementi moralnog i etičnog pristupa u rješavanju problema i kolektivnim stremljenjima, vrijednosti koje grupa stvara mogu preko noći nestati.

Kako bi svim članovima grupe osigurao najbolje šanse za uspjeh i stvaranje dodane vrijednosti, lider ih treba usmjeriti ka njihovim adaptivnim izazovima. Adaptivnim izazovima nazivamo one probleme koji ostaju čak i onda kada menadžment primjenjuje najpoznatije metode i procedure. U većini slučajeva nošenje s adaptivnim izazovima zahtijeva promjenu vrijednosti i mindseta. Primjerice, u slučaju financijskih problema tvrtke trebaju mijenjati barem dvije vrijednosti u međusobno konkurentskom odnosu. S jedne strane, problem bi se mogao riješiti tako da djelatnici promijene vrijednosti koje se tiču njih osobno, primjerice da pristanu na nižu plaću, a da ipak ostanu zadovoljni. S druge strane, problem bi se mogao riješiti tako da menadžment promijeni sustav vrijednosti i mindset te da se okrene profitabilnijim tržištima.

Adaptiranje se kao proces odnosi na niz aktivnosti koje treba poduzeti kako bi se napravile potrebne prilagodbe i osigurao napredak. Adaptivne aktivnosti su napori koji će na koncu rezultirati organizacijskim ili sustavnim učenjem nužnim za rješavanje kompleksnih problema koji uobičajeno zahtijevaju:
- evoluciju vrijednosti,
- razvoj novih praksi,
- revidiranje prioriteta.

U takvim situacijama lider mora utjecati na razne dijelove organizacije ili sustava, poticati ih na uočavanje i uravnoteženje sukoba vrijednosti i prioriteta te na promjenu vrijednosti i prioriteta kako bi se na najbolji način otklonile prijetnje i iskoristile nove prilike.

© 2006 Novem izdavaštvo d.o.o. info@quantum21.net | Krepelnik Graftwerk | XHTML | CSS | CMS | web dizajn |

Uvodnik

Članci

Misao tjedna