qLife

Pretraživanje

Newsletter

Knjiga mjeseca

Download Adobe Reader

Partneri

Tema mjeseca: qLife No. 34: OSNOVE LIDERSTVA

Članak: Misao tjedna, Margaret Wheatley

Misao tjedna

Margaret Wheatley


Prihvatimo li da su odstupanja od planova prirodna sastavnica života, manje ćemo tugovati, lakše ćemo napredovati i manje lutati na putu do konačnog cilja.

© 2006 Novem izdavaštvo d.o.o. info@quantum21.net | Krepelnik Graftwerk | XHTML | CSS | CMS | web dizajn |

Uvodnik

Članci