qLife

Pretraživanje

Newsletter

Knjiga mjeseca

Download Adobe Reader

Partneri

Tema mjeseca: qLife No. 34: OSNOVE LIDERSTVA

Članak: Misao tjedna, Ronald A. Heifetz

Misao tjedna

Ronald A. Heifetz


Kriza liderstva prisutna je u mnogim područjima javnog i privatnog života. Pa ipak, kontinuirano zanemarujemo i pogrešno interpretiramo samu prirodu te krize uobičajeno optužujući političare i poslovne lidere za sve probleme s kojima se susrećemo.

© 2006 Novem izdavaštvo d.o.o. info@quantum21.net | Krepelnik Graftwerk | XHTML | CSS | CMS | web dizajn |

Uvodnik

Članci