qLife

Pretraživanje

Newsletter

Knjiga mjeseca

Download Adobe Reader

Partneri

Tema mjeseca: qLife No. 36: KLASICI V

Članak: Novi koncept korporacije, Jay W. Forrester4. Uvođenje elektroničke komunikacije i računala u poslovanje omogućuje uvođenje novih koncepcija organiziranja korporacija radi povećanja fleksibilnosti, učinkovitosti i slobodnog djelovanja pojedinca.

Kada se navedene četiri linije promišljanja sažmu u novu, koherentnu i interno konzistentnu strukturu, tada primjećujemo prve obrise posve drugačije organizacije od one koja danas prevladavajuće u svijetu.


Obilježja nove organizacije

O kakvoj je vrsti organizacije riječ čitatelji će najbolje shvatiti nakon što pažljivo prouče 11 ključnih obilježja.

1. Ukidanje odnosa nadređeni – podređeni

U kontekstu odabira organizacijske strukture, za lidere i menadžere najvažnije je kako odabrana forma utječe na ponašanje pojedinca. Značajan dio teorijskih postavki i promišljanja o toj temi - nastao na stoljetnim iskustvima psihologije, politike, vođenja nacionalnih država i gospodarstava - nedvosmisleno ukazuju na zaglupljujući utjecaj autoritarnog oblika organiziranja na inicijativu i inovacije. Iako je autoritarni sustav nadzora i kontrole možda davao dobre rezultate u prošlosti, s evolucijom industrijskog društva i promjenama proizašlim iz tog procesa slobodno se može zaključiti kako isti više ne odgovara zahtjevima modernih vremena.

Na temelju saznanja o povijesti industrijskog razvoja i društvenih znanosti, te analizom današnjih organizacija, može se zaključiti kako postoji jasna povezanost između načina kontrole s jedne strane i efektivnosti pojedinaca u organizaciji s druge strane. Autoritarna birokratska struktura kontrole ukalupljuje osobnost pojedinaca prema hirovima onoga tko upravlja, odnosno onoga tko je na "vlasti", pa stoga ne čudi što zaposlenici radno okruženje uglavnom percipiraju kao "hirovito i nestabilno", kao "čudni svijet" kojem nedostaje red i vidljive uzročno-posljedične veze. Zbog toga se pojedinac osjeća bespomoćno i bez nade da išta može učiniti kako bi promijenio okruženje pa posljedično tome nije otvoren za nove informacije i opservacije koje bi mogle dovesti do poboljšanja.

Međutim, kako bi se uklonio autoritarni hijerarhijski sustav upravljanja stroge subordinacije podređeni - nadređeni, u sustavu mora postojati odgovarajuća samodisciplina i samokontrola koja će ga zamijeniti, a koja izvire iz unutarnjih psiholoških mehanizama pojedinca koji ga potiču da se dokaže i potvrdi.

Dakle, želimo li se odmaknuti od autoritarne hijerarhije kao ključne organizacijske strukture, nužno nam je pronaći adekvatnu zamjenu modelu nadređenosti i podređenosti koji se prometnuo u fundamentalni okvir funkcioniranja gotovo svake institucije. U novoj organizaciji situacija je stubokom drugačija: pojedinac se ne dodjeljuje nadređenom menadžeru već on kao slobodna jedinka ulazi u proces pregovora s entitetima s kojima razmjenjuje dobra i usluge o tome koju će poziciju trenutačno zauzeti u promjenjivoj strukturi odnosa. Potom na temelju pregovora prihvaća dogovorene obaveze kao dio ugovora ograničenog trajanja. Prestankom važenja ugovora uspostavlja se novi obrazac odnosa koji će djelatniku pružiti nove mogućnosti za ostvarenje osobnog zadovoljstva i adekvatnih materijalnih nagrada.


Cijeli tekst pročitajte u qLifeu...

© 2006 Novem izdavaštvo d.o.o. info@quantum21.net | Krepelnik Graftwerk | XHTML | CSS | CMS | web dizajn |

Uvodnik

Članci

Misao tjedna