qLife

Pretraživanje

Newsletter

Knjiga mjeseca

Download Adobe Reader

Partneri

Tema mjeseca: qLife No.40: KLASICI VI

Članak: Misao tjedna, Max De Pree

Misao tjedna

Max De Pree


Među liderima američkih korporacija zamijetan je trend kretanja prema sve većem individualizmu, a to, barem meni, ukazuje na to da sve manje brinu za zajedničko dobro.

© 2006 Novem izdavaštvo d.o.o. info@quantum21.net | Krepelnik Graftwerk | XHTML | CSS | CMS | web dizajn |

Uvodnik

Članci