qLife

Pretraživanje

Newsletter

Knjiga mjeseca

Download Adobe Reader

Partneri

Tema mjeseca: qLife No.43: RAZVOJ LIDERA

Članak: Manifest CEEMAN-a: Uravnoteženje izvrsnosti i relevantnosti za učinkoviti razvoj lidera,U spomenutom kontekstu relevantnost podrazumijeva zadovoljenje triju bitnih zahtjeva:
1. obrazovanje mora biti relevantno za praksu liderstva i menadžmenta,
2. obrazovanje mora biti relevantno u kontekstu potreba sudionika na tržištima na kojima određena institucija djeluje, što zahtijeva da se jednim okom prate lokalna zbivanja a drugim najbolje svjetske prakse i najnovija promišljanja,
3. obrazovanje mora biti ažurirano kako bi bilo aktualno ili, još i bolje, kako bi bilo anticipativno u odnosu na nadolazeće izazove.
 
Daljnji zahtjev za sveukupnom kvalitetom ogleda se u uravnoteženju nastavno-predavačkog dijela programa i znanstveno-stručnih istraživanja te u poimanju istraživanja kao važne potpore nastavi. Opisani pristup neizostavno izražava težnju dostizanja ideala kada će članovi iste obrazovne institucije aktivno i podjednako sudjelovati u podučavanju i u istraživanjima - sa svim manama i prednostima koje donose obje discipline.

Pa ipak, Manifest pred vama ambiciozno je zamišljen i pažljivo pripremljen kako bi se otišlo još i dalje – kako bi se pokrenule realne promjene u segmentu stručnog usavršavanja i znanstveno-stručnih istraživanja menadžmenta širom svijeta. Kako bismo potaknuli navedeni proces, planirali smo niz konkretnih inicijativa uključujući:
- široku distribuciju Manifesta na područjima pod ingerencijom CEEMAN-a,
- ciljanu PR kampanju u svrhu prenošenja osnovnih poruka Manifesta - ne samo poslovnim školama nego i upravnim tijelima sveučilišta na kojima one djeluju te raznim poslovnim subjektima i ministarstvima odgovornima za financiranje obrazovanja,
- promjene u procesu akreditiranja CEEMAN-a kako bi se isti uskladio s osnovnim načelima Manifesta - korištenje akreditacijskog procesa kao osnovnog agenta promjene;
- sklapanje savezništava s akreditacijskim agencijama koje isto razmišljaju: u Rusiji, Središnjoj Aziji, Africi, Latinskoj Americi i Kini, a sve kako bi se mobilizirale promjene na nekoliko kontinenata,
- osmišljavanje i provođenje specifičnih edukacijskih programa i seminara za dekane fakulteta, direktore poslovnih škola, liderske timove škola i fakulteta, a sve radi promocije željenih promjena.
 
Čitanjem Manifesta u njegovoj cjelini čitatelji će razumjeti trenutačne probleme u razvoju lidera i menadžera, aktivnosti koje treba poduzeti da se isti riješe, tko bi u svemu tome trebao sudjelovati te što se treba činiti da se situacija promijeni.


Cijeli tekst pročitajte u qLifeu...

© 2006 Novem izdavaštvo d.o.o. info@quantum21.net | Krepelnik Graftwerk | XHTML | CSS | CMS | web dizajn |

Uvodnik

Članci