qLife

Pretraživanje

Newsletter

Knjiga mjeseca

Download Adobe Reader

Partneri

Tema mjeseca: qLife No.42: POZITIVNE DEVIJACIJE

Članak: Priručnik za implementaciju PD pristupa, Jerry Sternin, Monique Sternin, Richard Pascale

download PDF

Priručnik za implementaciju PD pristupa

Jerry Sternin, Monique Sternin, Richard Pascale Jerry Sternin (1938. – 2008.), „otac“ PD pristupa, direktor The Positive Deviance Initiative, vodeći svjetski stručnjak za primjenu PD pristupa na konkretne probleme u praksi.  

Monique Sternin, suosnivačica PD pristupa i The Positive Deviance Initiative, profesorica na Tufts University Friedman School of Nutrition Science and Policy. 

Richard Pascale, jedan od vodećih svjetskih stručnjaka znanosti liderstva i menadžmenta. Tijekom doktorskog studija na Harvard Business Schoolu kao poslovni savjetnik radio je u McKinsey & Company te se odmah na početku karijere proslavio koautorstvom poznatog 7S Framework modela (Pascale, Peters, Waterman, Philips). Autor je bestselera The Art of Japanese Management.


Svrha priručnika

Svrha priručnika ogleda se u tome da potencijalne korisnike upozna s PD pristupom i osnovnim PD alatima koje je potrebno poznavati na početku primjene. Priručnik uključuje: kratki opis osnovnih načela, metodologiju i procese koji su PD intervencije učinili toliko uspješnima. Priručnik je podjednako namijenjen liderima, menadžerima i moderatorima te im pomaže da što brže pokrenu PD procese koristeći pritom četiri osnovna koraka: definirati, determinirati, otkriti i oblikovati. Navedeni koraci kontinuirano se ponavljaju čineći pritom iterativnu mapu procesa.

Kratkoća i jednostavnost PD pristupa trebala bi privući znatiželju članova zajednice suočenih s kompleksnim problemima rješavanje kojih zahtijeva bihevioralne i društvene promjene. PD pristup pogodan je za traženje rješenja koja već sada postoje u zajednici čime omogućuje praktičarima da postojeće znanje iskoriste kao polugu za širenje uvida i dobre prakse. 

PD pristup najbolje se može shvatiti djelovanjem. Najučinkovitiji je kada se implementira u praksi. 


Kada se PD pristup koristi 

Pristup „pozitivnih devijacija“ najbolje je koristiti kada konkretan problem s kojim se suočavamo iskazuje sljedeća obilježja:
- nije isključivo tehničke prirode te zahtijeva bihevioralne i/ili društvene promjene,
- riječ je o teško rješivom problemu; dosadašnji pokušaji nisu polučili rezultate, 
- u zajednici nailazimo na „pozitivne devijante“,
- za implementaciju PD pristupa imamo neupitnu potporu posvećenog lokalnog vodstva. 


Osnovna načela PD pristupa

Prilikom pokretanja PD procesa u zajednici vodite računa o ovim osnovnim načelima:
- zajednica mora imati osjećaj vlasništva nad cijelim procesom.
- zajednica otkriva postojeće neuobičajeno, ali uspješno ponašanje (PD propitivanje).
- zajednica razmatra i analizira rješenja koja „pozitivni devijanti“ koriste i prilagođava ih specifičnim okolnostima.
- zajednica samostalno dizajnira plan implementacije PD modela i širenja uspješnog ponašanja i strategija.
- članovi zajednice sami uviđaju da je "drugi član zajednice, koji živi u istim uvjetima i na raspolaganju ima iste resurse, 'usprkos svim preprekama' učinkovit" (društveni dokaz).

Umjesto pukog kognitivno-intelektualnog znanja, PD pristup naglašava praksu - kako umjesto što ili zašto. PD mantra glasi: „Mnogo je vjerojatnije da ćete djelovanjem otkriti novi način razmišljanja nego da ćete razmišljanjem otkriti novi način djelovanja.“ U tom smislu prisjetite se mudrosti stanovnika vijetnamskih sela.

- želite li otkriti istinski učinkovita inovativna rješenja uključite predstavnike cjeline sustava; - odvažite se i posjetite neobična mjesta kako biste uključili neobične ljude. 
- slijepo se držite mudrosti "ne poduzimajte ništa (o meni) bez da (mene) konzultirate".
- zajednica samostalno kreira vlastite kriterije uspješnosti te samostalno prati napredak.

© 2006 Novem izdavaštvo d.o.o. info@quantum21.net | Krepelnik Graftwerk | XHTML | CSS | CMS | web dizajn |

Uvodnik

Članci