qLife

Pretraživanje

Newsletter

Knjiga mjeseca

Download Adobe Reader

Partneri

Tema mjeseca: qLife No.42: POZITIVNE DEVIJACIJE

Članak: Priručnik za implementaciju PD pristupa, Jerry Sternin, Monique Sternin, Richard Pascale

download PDF
Značajke PD procesa

PD proces promiče bihevioralne i društvene promjene zato što:
-  je riječ o generativnom procesu (tj. samoorganizirajućem, izvirućem procesu),
-  se temelji na prednostima i snagama,
-  ga ne vode izvanjski “eksperti“, 
-  mu sâmi članovi zajednice osiguravaju kulturalno primjerenu ekspertizu,
-  je ugrađen u društveni kontekst zajednice,
-  kombinira odnosne i tehničke aspekte,
-  koristi postojeće formalne i neformalne mreže, 
-  stvara nove mreže i premošćuje prepreke koje nastaju zbog rodnih razlika, razlika u statusu, stručnosti i drugim društvenim aspektima, 
-  promiče promjene pozivajući zajednicu da prati vlastiti napredak,
- „nevidljivo“ čini „vidljivim“ (tj. skreće pozornost na „pozitivne devijante“ i skrivenu mudrost zajednice).
- omogućuje zajednici da vlastita otkrića prevede u konkretne aktivnosti.


Cijeli tekst pročitajte u qLifeu...

© 2006 Novem izdavaštvo d.o.o. info@quantum21.net | Krepelnik Graftwerk | XHTML | CSS | CMS | web dizajn |

Uvodnik

Članci