qLife

Pretraživanje

Newsletter

Knjiga mjeseca

Download Adobe Reader

Partneri

Tema mjeseca: qLife No. 33: MINDFULNESS

Uvodnik: qLife No. 33: MINDFULNESS, Marko Lučić

Uvodnik: qLife No. 33: MINDFULNESS

Marko Lučić Marko Lučić, urednik i član uprave stručnog časopisa qLife i portala Quantum21.net.


S brojem koji je upravo pred vama qLife ulazi u devetu godinu života. U rukama držite trideset i treće izdanje koje prvi puta nosi engleski naziv što zahtijeva nekoliko rečenica pojašnjenja o tome zašto smo se odlučili na tako radikalan iskorak.

Kao što ste vjerojatno primijetili, osim sadržaja i dizajna qLife posebnu pažnju pridaje stilskom izričaju i gramatičkoj točnosti kako bi se naši tekstovi što kvalitetnije uskladili s pravilima i uzancama hrvatskog jezika koji posljednjih godina bilježi golemi priljev anglizama. Prvo i osnovno načelo prihvaćanja stranih riječi u hrvatski jezični sustav kaže: "kad god je to moguće, riječ stranoga podrijetla potrebno je zamijeniti istoznačnom domaćom riječju. Jedino ukoliko u hrvatskome jeziku nemamo kvalitetnu zamjenu, strana je riječ dobrodošla".

Vodeći se prethodnim pravilom suočili smo se s problemom; anglizam mindfulness moguće je zamijeniti relativno istoznačnom hrvatskom riječju pomnost koja se ipak čini užeg opsega jer se odnosi na stanje uma pojedinca dok se mindfulness - osim na stanje uma - odnosi na cijeli jedan pokret što za sobom povlači brojna suptilna obilježja. No, čak i to bismo mogli prihvatiti jer pojam pomnost doista kvalitetno dočarava obilježja mindfulnessa. Pravi problem je u tome što je sâm mindfulness slabo poznat u hrvatskim lidersko-menadžerskim krugovima pa smo, shodno tome, smatrali da bi guranje u prvi plan pomnosti dodatno zbunilo čitatelje i namjernike koji tragajući za kvalitetnim sadržajima o znanosti i umjetnosti liderstva, menadžmenta i organizacijskog razvoja pretražuju internet i naše stranice.  

Osim po engleskom nazivu, izdanje kojim smo zakoračili u devetu godinu života posebno je i po tome što je odabrana tema zasigurno najapstraktnija od svih do sada. U ovom broju, naime, uronili smo u najdublje neopipljive izvore učinkovitog liderstva došavši do samog kraja, ako "kraj" takve vrste uopće postoji: do ljudske svijesti (engl. consciousness) i svjesnosti (engl. awareness) koje u potpunosti determiniraju tzv. "slijepi prostor liderstva" (engl. blind spot of leadership) pa time i učinkovitost svakog vođe. U tom kontekstu drevna metoda istočnjačke meditacije, čiji korijeni sežu tisućama godina unatrag, umnogome nam pomaže napraviti "odmak" kako bismo s "distance" sagledati vlastite misaone i emotivne obrasce što je presudno važno prilikom odgovora na ključni zahtjev: sagledati situaciju iz nove perspektive kako bismo „vidjeli“ ono što trenutačno ne uspijevamo vidjeti - kako bismo osvijestili vlastiti "slijepi prostor liderstva". Što je, dakle, mindfulness ili pomnost?

Mindfulness je temeljna ljudska sposobnost prisutnosti u trenutku, a odnosi se na usmjeravanje pažnje na ono što se izravno doživljava kroz osjetila, misli ili emocije, bez nametanja filtara uma. Uz to, mindfulness, odnosno svjesno usmjeravanje pažnje, pokreće neke dijelove našeg mozga koji većinu vremena nisu aktivni mijenjajući time fizičku struktura našeg mozga. U tom stanju aktivne, otvorene pažnje usmjerene na sadašnjost, misli, emocije, tjelesne senzacije i okolina gledaju se sa svojevrsne distance, bez ikakva prosuđivanja. Umjesto življenja "na autopilotu" kada smo vođeni navikama, mindfulness podrazumijeva življenje u trenutku i otvaranje prema raznim novim iskustvima.

Nakon prvobitne implementacije u zdravstvenom i obrazovnom sektoru, mindfulness u posljednje vrijeme primjenu ubrzano pronalazi u poslovanju koje doslovce vapi za novim pristupima osobnom razvoju radi unaprjeđenja učinkovitosti ljudskih potencijala. Vremenom se, naime, došlo do spoznaje da tradicionalni treninzi i edukacije koji se razvojem uma bave na klasični način - "punjenjem" informacijama i knjiškim znanjem - jednostavno ne donose željene rezultate jer ne vode računa o „čistoći“ uma - instrumenta kojim u svakodnevnici doživljavamo svijet "tamo vani". Ako je um "zaprljan" negativnim emocijama, predrasudama, pogrešnim uvjerenjima, prošlim iskustvima i slično, nikada nećemo upoznati svijet onakav kakav on doista jeste. Stvarat ćemo o njemu iskrivljene utiske, donositi iskrivljene odluke, reagirati na iskrivljene načine. Riječju, nastavit ćemo funkcionirati prema svojim starim dobrim ego-obrascima.

Dakle, moderna znanost vremenom je spoznala kako je za osobni razvoj lidera, menadžera i poduzetnika mnogo važnije upoznavanje, a zatim i prevladavanje perceptivnih filtara - sazdanih od kognitivnih, rodnih, lingvističkih, edukacijskih i kulturoloških ograničenja - koji formiraju čovjekovo poimanje svijeta te samim time i njegove sveukupne radne performanse.

U tom smislu mindfulness je biznisu ponudio revolucionarni alat i ideju: želimo li, naime, doista nešto promijeniti u vlastitom načinu funkcioniranja, um ne trebamo intenzivno zatrpavati informacijama već radije pomno promatrati. Želimo li probuditi uspavanu latentnu inteligenciju i osloboditi se nepotrebnog stresa, moramo se okrenuti meditiranju kako bismo svjesno ovladali potencijalima pažnje. Međutim, kako to učiniti ne može se naučiti čitanjem ovih, niti bilo koji drugih tekstova nego isključivo uz pomoć kvalificiranog učitelja radi toga što je mindfulness mnogo više praksa, a mnogo manje intelektualno znanje.

© 2006 Novem izdavaštvo d.o.o. info@quantum21.net | Krepelnik Graftwerk | XHTML | CSS | CMS | web dizajn |

Uvodnik

Članci